neděle 21. září 2014

Levice je proti chudým. Svoboda je lepší

Levice je proti chudým. Svoboda je lepší


Stále nemohu pochopit, proč nelze chudým, nezaměstnaným, romům a důchodcům vysvětlit, že jim levice velmi ubližuje.


Svoboda je pro poctivé lidi. Trestem je ztráta svobody. Naše společnost si před lety řekla, že ztráta svody je ten největší trest a zřídila věznice.
Současné politické strany stále více trestají ztrátou svobody i nevinné důchodce, nezaměstnané, lidi s nízkými příjmy, romy, drogově závislé a další menšinové skupiny.


porovnejte sami, jak se stát podle většiny politiků má starat o své poctivé chudé obyvatele, a jak si to přestavuji já a snad i všichni Svobodní. Srovnejme to s vězením.


vězení - stálí dohled bachaře, kamer, evidence prohřešků
poctiví- stálí dohled státu pomocí policie, kamer, velmi přesné evidence přestupků
poctiví podle Svobodných pravidel - policie by měla dohlížet jen v lokalitách se špatnou pověstí, s vysokou pravděpodobností vzniku trestného činu. Kamer by mělo být co nejméně a nepotřebné záznamy by měli být velmi rychle zničeny. Nemělo by se stát, aby někdo dodatečně mohl hledat třeba kompromitující záběry z kamer.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - stará se o jídlo a ošacení a ubytování
poctiví- stará se přes soc. dávky o jídlo, ošacení a bydlení.
neviní podle Svobodných pravidel - Stará se člověk sám. Každý si financuje své potřeby sám, nebo pomocí záporní daně. Samozřejmě může využít služeb charitativních organizací.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Stanovuje přesná pravidla chování.
poctiví- Určuje, kdy a kde se máte hlásit na sociálce, pracáku. Jsou snahy i o pravidelné téměř denní kontroly, například nezaměstnaní by se měli pravidelně hlásit, aby se kontrolovalo, že nepracuji (na černo).
neviní podle Svobodných pravidel - Svobodní preferují minimum základních pravidel. Člověk by se měl chovat dle zaběhlých pravidel slušného chování vycházejících z Evropský tradic. John Stuart Mill: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Kontroly na drogy
poctiví- Německo připravuje systém kontrol nezaměstnaných na drogy.
neviní podle Svobodných pravidel - To je věc zaměstnavatele. ten by měl mít práva požadovat takoví test pokud si to situace vyžádá a měl by mít možnost zrušit, nebo přerušit pracovní poměr. Nemá to dělat stát a na člověka uvalit cejch špatného a nezaměstnatelného.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Špatné chování musí být potrestáno.
poctiví- Obtěžuje li jedna skupina lidí jnou snažíme se jim v jejich chování zabránit a připravit je o svobodu?
neviní podle Svobodných pravidel - Svoboda je základ. Přemýšlejme jinak. Nešlo by této skupině obyvatel dát prostor, kde se mohou chovat dle svých pravidel a být zde svobodní a né nenávidění. Asi to nejde vždy, ale dnes se o to žádný politici ani moc nesnaží.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Nemožnost volně nakládat se svým majetkem.
poctiví- Stát se snaží kontrolovat jaký máte majetek, kde jste ho získali. Větší obnos musí být hrazen převodem, aby stát věděl za co utrácíte. V Anglii dokonce začíná být snaha při výběru hotovosti dotazovat se na co peníze potřebujete. Jinak může dojít i k odmítnutí výběru vašich peněz z vašeho účtu. Pod rouškou proti korupčních opatření vám brání volně nakládat se svým majetkem. Kde se to zastaví?
neviní podle Svobodných pravidel - Majetek lidí je nedotknutelný. Pokud není prokázané nelegální nabytí majetku, je majetek daného člověka nedotknutelný a stát nemá právo na něj dohlížet.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Nutí k práci ale téměř nic za ni nenabízí.
poctiví- Projekty veřejně prospěšných prací jsou úplně stejné, jako práce ve věznici.
neviní podle Svobodných pravidel - Práce musí být vždy patřičně odměněna. Nejsme přeci otroci a otrokáři.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Není šance na slušnou práci.
poctiví- minimální mzda určila, že práce nižší hodnoty, než je ta státem stanovená se nemá vykonávat (ať ji udělají v Číně). Člověk který zatím neprokázal, že je schopen vydělat víc než je minimální mzda, nemá v současnosti právo na práci. V současnosti nemá člověk šanci ukázat, že pracovat umí a chce. Stát mu bere šanci na práci. Stát tuto hranici pomalu, ale stále zvyšuje.
neviní podle Svobodných pravidel - Pokud bude každý pobírat zápornou daň, vyplatí se mu vzít i špatně placenou práci i na velmi krátkou dobu. Mzda by měla být u nízkých příjmů vyplácená týdně, nebo dokonce okamžitě po provedení práce. I ti naprosto neschopní si časem nejdou nějakou občasnou práci. budou se zdokonalovat a svůj výdělek zvyšovat. Stát nemá patent na rozum a nemá určovat za kolik se má pracovat.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Ponižování je běžná součást trestu?
poctiví- Nezaměstnaní se musí zpovídat a žebrat u úředníků o sociální dávky, musí plnit jejich přísné požadavky na získání peněz na přežití. Stát ponižuje např. i člověka, který na chvíli ztratil práci, ale je finančně zajištěn (např. partnerem). Úřad práce ho rád poníží a urazí za to že nechce vzít pro něj podřadnou práci.
neviní podle Svobodných pravidel - Pokud budou všichni pobírat zápornou daň, není třeba nikde škemrat o dávky a plazit se na kolenou před úředníkem. Vzniknou nepovinné úřady práce, které se vám budou snažit pomoct práci najít, proto že budou placeni za sehnání práce a né za vyplácení sociálních dávek.


Pak se divíme, že v poslední době mnoho recidivistů nepovažuje vězení za řádný trest. Někdy mám pocit, že jim ve vězení musí být líp. Většina současných politiků se snaží a chudé starat, ale výsledkem je ztráta jejich svobody. Stát ztrácí i možnost je trestat za špatné chování, protože jediným trestem je ztráta svobody a o tu své chudé připravují i když se chovali poctivě a slušně.


Jak to chtějí Svobodní změnit. Svobodní chtějí dát chudým maximum svobody, aby měli šanci se ze své chudoby čestně dostat. Získáte-li svobodu, vrátí se vám sebevědomí a dostanete novou chuť pracovat na vylepšení svého sociálního postavení a zlepšení své finanční situace.


Hlavní prostředky které podle mě vedou ke svobodě:
  1. Záporná daň. Jakási obdoba sociální dávky. Každý občan dostane od svého státu něco na živobytí.
  2. Zrušení minimální mzdy. Jakákoliv práce si zaslouží odměnu. I malí výdělek je lepší než nedosažitelný příslib vysokého příjmu.
  3. Svobodná pracovní smlouva. Umožnit práci i jen ústní dohodou, nebo na velmi krátkou dobu. Možnost platit hned po provedení práce, nebo týdně. Prostě tak jak se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.


Všichni, kteří pobíráte sociální dávky, dávky v nezaměstnanosti, všichni, kteří se cítíte utlačováni a odstrkováni společností volte Stranu svobodných občanů, ať vám můžeme pomoct. Nechceme pro vás vězení, chceme svobodu.

9.9.2014 - Karel Kropš

Žádné komentáře: