neděle 16. listopadu 2014

podporujme podnikatele

NECHCEME strkat peníze do odpadu.

Dne 9.11.2014 v Písku na ustavujícím zasedání zastupitelstva města navrhli Piráti zřídit třídírnu elektroodpadu. V současnosti tuto činnost dělají soukromé společnosti, které městu platí za odpad (surovinu).

Nemyslím, že je to dobrý nápad. A to hned z několika důvodů.

Čím tento malí zisk bude vyvážen:

 • Velkou, několik desítek, možná stovek milionů drahou investicí.
  I pokud bude realizována z dotací EU, je to stejné jako z městského rozpočtu. Pořád jsou to peníze odvedené na daních a to z našeho regionu, tedy z Písku, protože ostatní města také nesmyslně investují. Takže každý region do daní státu nasype velký obnos a část se mu vrátí v EU a státních dotacích. Pro Písek 100 mil. z rozpočtů dělá cca 3500 Kč/osoba z daní.
 • Nejspíše špatně fungující městskou firmou.
  Není-li na firmu vyvíjen konkurenční tlak, tak není nucena využívat levnějších služeb dalších společností, které pro ní zajišťují některé dílčí věci. Každá třídírna (nebo jiná firma) nemůže dělat všechnu práci sama, tak jak si to naši zastupitelé myslí. Zbytek je nebezpečný, nebo velmi těžce zpracovatelný odpad, který se musí zpracovávat hromadně ve zpecializovaných zařízeních, jinak se to nevyplatí.
 • Zničíme, nebo velmi ublížíme podnikatelskému subjektu, který nakonec dělal tu samou činnost, kterou si chceme za desítky milionů pořídit.

podporujme podnikatele.

Soukromé firmy a malí podnikatelé jsou zákaldem prosperity státu. úředníci ani státní firmy neuživí nás a naše děti.

Předpokládaný výsledek:

 1. likvidace podnikatelského prostředí
 2. utracené desítky až stovky milionů z našich daní - dotace jsou námi zaplacené daně
 3. možná si nějaký známý, některého budoucího radního najde dobrý flek, jako ředitel této předražené a neefektivní společnosti
 4. zisk z provozu firmy, který bude podobný, jako zisk ze současného prodeje surovin
 5. městská firma zpracuje jen zlomek odpadu. Zbytek je nebezpečný, nebo velmi těžce zpracovatelný odpad, který se musí zpracovávat hromadně ve zpecializovaných zařízeních, jinak se to nevyplatí
 6. lidé zase budou mít dojem, že se o ně město perfektně stará a radostně budou platit větší daně

Svobodní věří

 1. Nejlepším motorem každé soukromé firmy je zisk.
 2. Nejlepším regulačním mechanizmem ceny a kvality odváděné práce je konkurence.
Pak vznikají efektivní firmy, které zaměstnávají lidi a tvoří HDP.

moje stanovisko

Státní nebo městská firma nemá ani jeden tento faktor. Maximálně je pro ní důležitý zisk jejich managerů. 40 let socializmu dokázalo, že to prostě nefunguje. Proč má tolik lidí stále chuť se o to pokoušet.

pondělí 10. listopadu 2014

A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...

A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...

V neděli 9. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Písku. Kromě volby vedení města, předložil Martin Brož z České pirátské strany návrh, aby město už neprodlužovalo smlouvy se soukromými firmami, které v Písku sbírají elektroodpad, ale aby tuto činnost převzalo samotné město. Zda by to bylo efektivní, má vyhodnotit zpracovaná studie. Svobodným se však nezamlouvá už prvnotní idea tohoto návrhu.
A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...
A máme tu první chytrý nápad Martina Brože (Piráti Písek), na kterém je dobře vidět neodbornost zastupitelů. Navrhuje zřídit městskou třídírnu elektroodpadů. Zní to líbivě. Ale má to zásadní vady. Město by opět rádo podnikalo, dle Brože dokonce vydělávalo peníze. To městu nepřísluší. Město si platíme z našich daní. Daně nejsou vklad do podnikání zastupitelů.
Město nikdy nebude dobrým podnikatelem, už jen proto, že taková firma nemá konkurenci. Nad smluvním partnerem, soukromou firmou, stále visí hrozba konkurence. Někoho, kdo chce na její místo. Soukromou firmu to nutí mít slušnou cenu a nízké náklady. Městská firma bude, dříve nebo později, jen tunelem k penězům z našich daní. Jinak to ani z principu dopadnout nemůže.
Město má jen říci svůj záměr a nechat firmy, aby navrhly řešení. Musí dohlédnout, aby na danou činnost nevznikl dlouhodobý monopol a vždy nad smluvní firmou visela hrozba toho, že jiná firma může navrhnout lepší řešení. Pokud je možné k dané zakázce pustit více firem naráz, tak tím lépe. Jen tak konkurenční boj dostane ty správné obrátky a obyvatelé města na tom získají perfektně odvedenou službu s minimálními náklady.

Foto: Martin Brož při skládání slibu, 9.11.2014. Svobodní Písek