sobota 20. prosince 2014

Městský úředník = náš opatrovatel

Městský úředník = náš opatrovatel

V Písku mají být od 1.1.2015 zakázány provozovny s výherními hracími přístroji a videoloterijními terminály.

Pojďme se tedy podívat, jak to vidíme my.

Úředníci města si začali hrát na takové naše opatrovatele. Budou nás vodit za ručičku a říkat, co je správné, co si máme koupit a co ne. Říkají nám, že hrát na hracích automatech je špatné, hrací automaty jsou pro vás škodlivé. Nechápete to, nechcete nás poslouchat? Vychovávat vás by bylo složité a zdlouhavé. Tak vám je zakážeme.

Co nám zakáží, v jaké oblasti našeho chování nás budou vychovávat příště? Raději to ani nechceme vědět

Měli bychom se bránit

Úředníci nám každou chvíli něco zakazují. Pokaždé se to dotýká menšiny. Ta přece musí ustoupit většině, takže to úředníkům odsouhlasíme, nebo minimálně neprotestujeme. Problém je, že každá regulace se dotýká menší skupiny nás obyvatel města. Nakonec se vždy najde i zákaz, který se bude dotýkat každého z nás, ale to proto, že budeme součástí nějaké menšiny (kuřáci, mladí, chudí, chytří, hloupí, hluční, podnikaví atd.). Nakonec všichni budeme zregulováni, podrobeni, zbaveni svobody.

Tato postupná ztráta svobody je nenápadná, ale hrozivá. Úředníci vás učí poslušnosti. Mají nás za své svěřence, které mají vychovávat, řídit a obírat o daně, aby měli na své platy a své projekty.

Úředník města si myslí, že ubude gamblerů. Že nevzniknou nelegální herny, že lidé nebudou hrát jinde. Úředník si myslí, že snědl všechnu moudrost a že by nás měl tedy řídit, říkat nám, jak se máme chovat, že nesmíme podnikat v herním průmyslu, hrát loterijní hry a utrácet svoje peníze.

Úředník nám nemá právo říkat, co máme a co nemáme dělat. Svobodný člověk (ten, kdo není baven svéprávnosti) má mít právo rozhodnout o svém životě.

Úředník nenabízí pomocnou ruku, nepomáhá s výchovou, jen zakazuje, přikazuje a zbavuje nás možnosti se svobodně rozhodnout.

Myslíme si, že poškození podnikatelé by měli hledat právní nástroje, jak po městě vyžadovat náhradu škod, které město na jejich podnikání způsobilo. Taktéž by hráči na výherních přístrojích měli žádat město o náhradu škody za ztrátu možnosti se bavit, nakládat se svými penězi dle svého uvážení. Zbaveni byli i možnosti prohrát své peníze i možnosti peníze vyhrát.

Úředník nás zbavuje svobody a svobody nás podle smí zbavit pouze soud na základě porušení nějakého zákona.

Město podporující podnikatele

Město má často plno řečí, že bude podporovat podnikání

Tak se pojďme podívat, jak se s podnikateli zachází.

Podnikatel investuje do své provozovny, do její modernizace, údržby a jejího provozu. Často si na investice musel vzít úvěr.

Město přijde a bez ohledu na to, jestli podnikatel dostal šanci na úpravu svého podnikání, provozovnu mu prostě zakáže.

Pokud chce provádět nějakou regulaci, mělo by ji město nebo stát vyhlásit jako závaznou třeba s ročním, raději dvouletým předstihem, aby podnikatelé měli čas na přípravu, popřípadě svoji obhajobu.

neděle 16. listopadu 2014

podporujme podnikatele

NECHCEME strkat peníze do odpadu.

Dne 9.11.2014 v Písku na ustavujícím zasedání zastupitelstva města navrhli Piráti zřídit třídírnu elektroodpadu. V současnosti tuto činnost dělají soukromé společnosti, které městu platí za odpad (surovinu).

Nemyslím, že je to dobrý nápad. A to hned z několika důvodů.

Čím tento malí zisk bude vyvážen:

 • Velkou, několik desítek, možná stovek milionů drahou investicí.
  I pokud bude realizována z dotací EU, je to stejné jako z městského rozpočtu. Pořád jsou to peníze odvedené na daních a to z našeho regionu, tedy z Písku, protože ostatní města také nesmyslně investují. Takže každý region do daní státu nasype velký obnos a část se mu vrátí v EU a státních dotacích. Pro Písek 100 mil. z rozpočtů dělá cca 3500 Kč/osoba z daní.
 • Nejspíše špatně fungující městskou firmou.
  Není-li na firmu vyvíjen konkurenční tlak, tak není nucena využívat levnějších služeb dalších společností, které pro ní zajišťují některé dílčí věci. Každá třídírna (nebo jiná firma) nemůže dělat všechnu práci sama, tak jak si to naši zastupitelé myslí. Zbytek je nebezpečný, nebo velmi těžce zpracovatelný odpad, který se musí zpracovávat hromadně ve zpecializovaných zařízeních, jinak se to nevyplatí.
 • Zničíme, nebo velmi ublížíme podnikatelskému subjektu, který nakonec dělal tu samou činnost, kterou si chceme za desítky milionů pořídit.

podporujme podnikatele.

Soukromé firmy a malí podnikatelé jsou zákaldem prosperity státu. úředníci ani státní firmy neuživí nás a naše děti.

Předpokládaný výsledek:

 1. likvidace podnikatelského prostředí
 2. utracené desítky až stovky milionů z našich daní - dotace jsou námi zaplacené daně
 3. možná si nějaký známý, některého budoucího radního najde dobrý flek, jako ředitel této předražené a neefektivní společnosti
 4. zisk z provozu firmy, který bude podobný, jako zisk ze současného prodeje surovin
 5. městská firma zpracuje jen zlomek odpadu. Zbytek je nebezpečný, nebo velmi těžce zpracovatelný odpad, který se musí zpracovávat hromadně ve zpecializovaných zařízeních, jinak se to nevyplatí
 6. lidé zase budou mít dojem, že se o ně město perfektně stará a radostně budou platit větší daně

Svobodní věří

 1. Nejlepším motorem každé soukromé firmy je zisk.
 2. Nejlepším regulačním mechanizmem ceny a kvality odváděné práce je konkurence.
Pak vznikají efektivní firmy, které zaměstnávají lidi a tvoří HDP.

moje stanovisko

Státní nebo městská firma nemá ani jeden tento faktor. Maximálně je pro ní důležitý zisk jejich managerů. 40 let socializmu dokázalo, že to prostě nefunguje. Proč má tolik lidí stále chuť se o to pokoušet.

pondělí 10. listopadu 2014

A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...

A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...

V neděli 9. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Písku. Kromě volby vedení města, předložil Martin Brož z České pirátské strany návrh, aby město už neprodlužovalo smlouvy se soukromými firmami, které v Písku sbírají elektroodpad, ale aby tuto činnost převzalo samotné město. Zda by to bylo efektivní, má vyhodnotit zpracovaná studie. Svobodným se však nezamlouvá už prvnotní idea tohoto návrhu.
A máme tu první „chytrý“ nápad nového zastupitele...
A máme tu první chytrý nápad Martina Brože (Piráti Písek), na kterém je dobře vidět neodbornost zastupitelů. Navrhuje zřídit městskou třídírnu elektroodpadů. Zní to líbivě. Ale má to zásadní vady. Město by opět rádo podnikalo, dle Brože dokonce vydělávalo peníze. To městu nepřísluší. Město si platíme z našich daní. Daně nejsou vklad do podnikání zastupitelů.
Město nikdy nebude dobrým podnikatelem, už jen proto, že taková firma nemá konkurenci. Nad smluvním partnerem, soukromou firmou, stále visí hrozba konkurence. Někoho, kdo chce na její místo. Soukromou firmu to nutí mít slušnou cenu a nízké náklady. Městská firma bude, dříve nebo později, jen tunelem k penězům z našich daní. Jinak to ani z principu dopadnout nemůže.
Město má jen říci svůj záměr a nechat firmy, aby navrhly řešení. Musí dohlédnout, aby na danou činnost nevznikl dlouhodobý monopol a vždy nad smluvní firmou visela hrozba toho, že jiná firma může navrhnout lepší řešení. Pokud je možné k dané zakázce pustit více firem naráz, tak tím lépe. Jen tak konkurenční boj dostane ty správné obrátky a obyvatelé města na tom získají perfektně odvedenou službu s minimálními náklady.

Foto: Martin Brož při skládání slibu, 9.11.2014. Svobodní Písek

pátek 31. října 2014

ANO nabádá k obcházení zákona

V pořadu "máte slovo" z 30.10.2014 s M. Jilkové zaznělo od pana Stropnického přímo nabádání k podvodu před jím navrhovaným zákonem.

Jakmile byl pan Stropnický (navrhovatel zákona, zástupce vlády) konfrontován s odporem a s argumenty, jak je jeho návrh nesmyslný, argumentuje tím, že zákon lze obejít buď výmluvou ne nějakou nemoc, nebo etický, nebo náboženský odpor k vojsku.

Obhajování správnosti zákona tím, že při drobném podvodu se přeci můžete ustanovením tohoto zákona vyhnout je přímo nabádání k podvodu před zákonem. Bohužel současní politici považují podvádění spíše za normu, než za protizákonné jednání.

Navíc v další větě velmi nevýrazně a opatrně zmiňuje, že takové etické a náboženské odmítnutí bude třeba odpracovat v podobě náhradní vojenské služby, jakési otrocké práci pro stát.

Povinná vojenská služba - naučí, nebo vystaví mladé lidi šikaně. Skutečné použitelné vojáky z nich stejně neudělá. Nabourá člověku jeho kariérní a vzdělávací postup, zhorší jeho postavení na trhu práce z důvodu nejistoty, kdy bude naverbován.
Náhradní vojenská služba - nabourá člověku jeho kariérní a vzdělávací postup, zhorší jeho postavení na trhu práce z důvodu nejistoty, kdy bude poslán na tuto nucenou práci. V náhradní vojenské službě se mladí naučí jen flákat.

Silně protestuji proti obnovení této nesvobodné praxe, zavedení povinných vojenských odvodů. Státu to nic zásadního nepřinese. Je to jen nástroj jak učit obyvatele poslouchat stát, který místa aby lidem sloužil, tak se lid snaží tvrdou rukou zákona ovládat a naučit držet hubu a poslouchat.

sobota 27. září 2014

Jak se chovají k chudým?

Jak se chovají k chudým?

Současné politické strany se snaží tvářit, že jim záleží na sociálně slabých.
Pojďme si ukázat jak se k nim chovají.
Nebylo by lepší dát chudým Svobodu a naději na lepší život.

Jak se moderní politici EU chovají k bezdomovcům.
Pomocí nespravedlivých sociálních dávek a institutu minimální mzdy, připravují lidi o možnost znovu se zapojit do života.
Jediné jak se k nim dnes chovají.
 • posilují policejní hlídky
 • přidávají kamery a a jiná sledovací zařízení.
 • Upravují město tak, aby bylo proti chudým.
  • neposkytuje pro ně žádný prostor
  • snaží se je vytlačit ze společnosti, ale nedává jim žádný použitelný prostor.
  • Kromě vyhlášek využívají města nepohodlný design jako „repelent“ proti nevítaným spoluobčanům
Chovají se k nim jak k nepříjemné havěti birdcontrolblog.com

hroty proti posedávání
Repelent proti nevítaným spoluobčanům - jak to nazval jedem z aktivistických blogů  profimedia 0196226750standard
Lavičky na kterých se nedá odpočívat
nudges.wordpressbbcchinahush

Někdy použijí i zpoplatnění laviček


PAY & SIT: the private bench (HD) from Fabian Brunsing on Vimeo.

I v našem městě nastal podobný problém.

Město namontovalo lavičky na sídlištích, ale seděli tam lidé. Obyvatelé ze sídlišť si začali stěžovat a volat po odstranění laviček, protože tam nesedí ti správní lidé, nesedí tam důchodci, ale skupiny mladíků, nebo místních rómů. Po odstranění laviček ti lidé opět sedí u vchodů domů a nebo tvoří skupinky v blízkosti svých domů. Pro většinové obyvatelstvo jsou jak obtížný hmyz. Lidé v těchto skupinkách se zas cítí jak vyhnanci ve svém městě.

V místní pobočce Strany svobodných občanů - Písek jsme začali dlouze diskutovat jak to řešit Svobodně bez restrikcí, tak aby obě skupiny mohli ve městě žít.
Podle mě jsme našli jednoduché řešení.


Město musí stavět město pro všechny. V našem městě mají přeci právo na svůj prostor všechny skupiny obyvatel. Nikdo by neměl být vyvrhel.
Je zde mnoho druhů lidí.

 • Bohatší si pořídí domek v klidných částech města. 
 • Ti co milují ruh a mají dost peněz si můžou bydlet třeba na náměstí, ale musí akceptovat, že tam by měl být téměř pořád ruch a shon. Daní za bydlení ve středu města vždy bude hluk a problém s parkováním. Rezidenti si nemohou usurpovat náměstí jako svoje parkoviště.
 • Někteří bydlí v bytových domech, řadových domech v nové, nebo staré zástavbě.
 • Ti co nemají tolik peněz často bydlí v panelových sídlištích a ostatních bytových domech, často v městských bytech, které je jen zdánlivě za výhodnější nájemné. (Deregulované nájemné, nesvázáno množstvím zákonů a vyhlášek, kde cenu určí trh by bylo levnější)
 • Někdo rád navštěvuje kulturní akce
 • Někdo má raději samotu a klid
 • Někdo raději do hospůdky či restaurace
 • Někdo je rád jen tak prostě venku. Někdy je to tím, že nemá peníze. Jsou to skupinky mladých, nebo často sociálně slabých skupin.
Většině těchto skupin, až na tu poslední, se města snaží vyjít vstříc. Stavějí obytné zóny, průmyslové zóny, obchodní zóny (raději bych to víc promíchal). Centra měst. Pro poslední skupinu se nedělá nic, naopak je obtížným hmyzem města. Politici si myslí, že toto skupinu vymýtí vyhláškami, policií, kamerou, nepohodlným designem laviček, nebo hroty proti posedávání.

Řešení?

Postavme část města i pro ně. Pracovně jsme to nazvali TeePee parky. Měli by se stavět hlavně v okolí řek a velkých sídlišť
Mělo by se jednat o prostory, kde shlukující skupinky lidí nebudou překážet, ale budou zde vítáni.
Mělo by jít o velmi jednoduchý a proti poničení velmi odolný design s jednoduchou údržbou a úklidem. Měl by obsahovat sezení, pokud možno i se stolky a částečné přístřeší. V některých lokalitách třeba i ohniště. Napadlo nás nad dřevěnobetonovými lavicemi a stoly vztyčit pár klád do špice ve stylu polovičního TeePee stanu coby přístřešku chránícího před větrem a deštěm. Od tud vznikl i pracovní název těchto prostor.
V tomto prostory bych doporučil relativně časté, ale velmi přátelské návštěvy městské policie. Drobný hluk  a zábava je zde přeci vítanou kulisou. Policie by spíš měla jen pozdravit, popřípadě si popovídat a problémech místní komunity. Policejní restrikce by měla přijít jen v krajním případě a při nedodržení pravidel ústně dohodnutých pravidel vedoucích k dobrému soužití s přilehlými lokalitami města. Největší restrikcí by mělo být zrušení, nebo přemístění tohoto prostoru.

Hlavní řešení nelze zajistit v komunálních volbách. Řešením chudoby by měla být záporná daň a změna přístupu státu ke svobodě.

Pojďme to společně změnit. Volte Svobodné, volte Svobodní Písek.

Zdroj obrázků

neděle 21. září 2014

Negativní daň

Negativní daň - univerzální sociální dávka podle Svobodných

Vyměníme minimální mzdu za standardní příjem. Každý dostane ⅓ peněz, která mu chybí do nízkého příjmu třeba 18 000 Kč

představuji můj pokus vysvětlit negativní daň, popisovanou ve volebním programu Strany svobodných občanů

základní pojmy:

 • standardní příjem (SP) - který příjem bude považován za příjem pod kterým by měli být občané státem podporováni. Jaká si obdoba životního minima.
  Rozdílem by měla být jeho větší výše.
 • koeficient motivační podpory (k) - navrhuji nastavení třeba na 0,333
 • minimální státem garantovaný příjem by byl (SP)*(k) = příjem pro rodinu s nulovým příjmem.
 • vzorec na výpočet negativní daně = (příjem -SP) * k. Pokud vyjde kladně, tak by byla státem vyplacena.
 • plátcem negativníé daně by měl být stát, aby se do výpočtu sdružili všechny příjmy rodiny.

Stanovení SP by mohlo být podobné jako http://www.mpsv.cz/cs/11853#vypocetzm
jedna osoba 18000,- Kč
druhá osoba v rodině 20000,- Kč - navrhuji dalšího člena rodiny ve vyšší výši, abychom lidi motivovali k tvoření úplných sezdaných rodin. (Jedná se o můj návrh, není obsažen v programu Svobodných)
děti do šesti let třeba 8000
děti šest až patnáct třeba 11000

Uvedená čísla jsou mým výmyslem, a zatím nejsou podložena reálnými výpočty. Jsou zde uvedeny pro lepší představu jak by systém měl fungovat.


Jeden samostatně žijící člověk.

jednočlenná rodina
SP = 18000
mzdanegativní daňcelkový příjem
060006000
500043339333
10000266712667
18000018000

Rodina jeden dospělí a jedno dítě do šesti let.

neúplná rodina
SP = 26000
mzdanegativní daňcelkový příjem
086678667
5000700012000
10000533315333
18000266720667
26000026000

Rodina dva dospělí a jedno dítě do šesti let a jedno nad šest let.

čtyřčlenná rodina
SP = 57000
mzdanegativní daňcelkový příjem
01900019000
50001733322333
150001400029000
30000900039000
57000057000

Tato univerzální sociální dávka odstraňuje většinu problémů současného sociálního systému.

 1. složitost - nebude třeba tolik úředníků
 2. nedůstojné zjišťování životních poměrů žadatele některých dávek.
 3. nevyplatí se vzít hůře placené zaměstnání.
 4. učí lidi nepacovat


Hlavní výhody

 1. přehlednost - každý ji lehce spočítá
 2. zajistí důstojný život i nízko příjmovím rodinám.
 3. motivuje k práci. - dávka je výhodná i při velmi malém výdělku na plný, nebo částečný úvazek.

Levice je proti chudým. Svoboda je lepší

Levice je proti chudým. Svoboda je lepší


Stále nemohu pochopit, proč nelze chudým, nezaměstnaným, romům a důchodcům vysvětlit, že jim levice velmi ubližuje.


Svoboda je pro poctivé lidi. Trestem je ztráta svobody. Naše společnost si před lety řekla, že ztráta svody je ten největší trest a zřídila věznice.
Současné politické strany stále více trestají ztrátou svobody i nevinné důchodce, nezaměstnané, lidi s nízkými příjmy, romy, drogově závislé a další menšinové skupiny.


porovnejte sami, jak se stát podle většiny politiků má starat o své poctivé chudé obyvatele, a jak si to přestavuji já a snad i všichni Svobodní. Srovnejme to s vězením.


vězení - stálí dohled bachaře, kamer, evidence prohřešků
poctiví- stálí dohled státu pomocí policie, kamer, velmi přesné evidence přestupků
poctiví podle Svobodných pravidel - policie by měla dohlížet jen v lokalitách se špatnou pověstí, s vysokou pravděpodobností vzniku trestného činu. Kamer by mělo být co nejméně a nepotřebné záznamy by měli být velmi rychle zničeny. Nemělo by se stát, aby někdo dodatečně mohl hledat třeba kompromitující záběry z kamer.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - stará se o jídlo a ošacení a ubytování
poctiví- stará se přes soc. dávky o jídlo, ošacení a bydlení.
neviní podle Svobodných pravidel - Stará se člověk sám. Každý si financuje své potřeby sám, nebo pomocí záporní daně. Samozřejmě může využít služeb charitativních organizací.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Stanovuje přesná pravidla chování.
poctiví- Určuje, kdy a kde se máte hlásit na sociálce, pracáku. Jsou snahy i o pravidelné téměř denní kontroly, například nezaměstnaní by se měli pravidelně hlásit, aby se kontrolovalo, že nepracuji (na černo).
neviní podle Svobodných pravidel - Svobodní preferují minimum základních pravidel. Člověk by se měl chovat dle zaběhlých pravidel slušného chování vycházejících z Evropský tradic. John Stuart Mill: Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Kontroly na drogy
poctiví- Německo připravuje systém kontrol nezaměstnaných na drogy.
neviní podle Svobodných pravidel - To je věc zaměstnavatele. ten by měl mít práva požadovat takoví test pokud si to situace vyžádá a měl by mít možnost zrušit, nebo přerušit pracovní poměr. Nemá to dělat stát a na člověka uvalit cejch špatného a nezaměstnatelného.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Špatné chování musí být potrestáno.
poctiví- Obtěžuje li jedna skupina lidí jnou snažíme se jim v jejich chování zabránit a připravit je o svobodu?
neviní podle Svobodných pravidel - Svoboda je základ. Přemýšlejme jinak. Nešlo by této skupině obyvatel dát prostor, kde se mohou chovat dle svých pravidel a být zde svobodní a né nenávidění. Asi to nejde vždy, ale dnes se o to žádný politici ani moc nesnaží.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Nemožnost volně nakládat se svým majetkem.
poctiví- Stát se snaží kontrolovat jaký máte majetek, kde jste ho získali. Větší obnos musí být hrazen převodem, aby stát věděl za co utrácíte. V Anglii dokonce začíná být snaha při výběru hotovosti dotazovat se na co peníze potřebujete. Jinak může dojít i k odmítnutí výběru vašich peněz z vašeho účtu. Pod rouškou proti korupčních opatření vám brání volně nakládat se svým majetkem. Kde se to zastaví?
neviní podle Svobodných pravidel - Majetek lidí je nedotknutelný. Pokud není prokázané nelegální nabytí majetku, je majetek daného člověka nedotknutelný a stát nemá právo na něj dohlížet.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Nutí k práci ale téměř nic za ni nenabízí.
poctiví- Projekty veřejně prospěšných prací jsou úplně stejné, jako práce ve věznici.
neviní podle Svobodných pravidel - Práce musí být vždy patřičně odměněna. Nejsme přeci otroci a otrokáři.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Není šance na slušnou práci.
poctiví- minimální mzda určila, že práce nižší hodnoty, než je ta státem stanovená se nemá vykonávat (ať ji udělají v Číně). Člověk který zatím neprokázal, že je schopen vydělat víc než je minimální mzda, nemá v současnosti právo na práci. V současnosti nemá člověk šanci ukázat, že pracovat umí a chce. Stát mu bere šanci na práci. Stát tuto hranici pomalu, ale stále zvyšuje.
neviní podle Svobodných pravidel - Pokud bude každý pobírat zápornou daň, vyplatí se mu vzít i špatně placenou práci i na velmi krátkou dobu. Mzda by měla být u nízkých příjmů vyplácená týdně, nebo dokonce okamžitě po provedení práce. I ti naprosto neschopní si časem nejdou nějakou občasnou práci. budou se zdokonalovat a svůj výdělek zvyšovat. Stát nemá patent na rozum a nemá určovat za kolik se má pracovat.
--------------------------------------------------------------------------------------
vězení - Ponižování je běžná součást trestu?
poctiví- Nezaměstnaní se musí zpovídat a žebrat u úředníků o sociální dávky, musí plnit jejich přísné požadavky na získání peněz na přežití. Stát ponižuje např. i člověka, který na chvíli ztratil práci, ale je finančně zajištěn (např. partnerem). Úřad práce ho rád poníží a urazí za to že nechce vzít pro něj podřadnou práci.
neviní podle Svobodných pravidel - Pokud budou všichni pobírat zápornou daň, není třeba nikde škemrat o dávky a plazit se na kolenou před úředníkem. Vzniknou nepovinné úřady práce, které se vám budou snažit pomoct práci najít, proto že budou placeni za sehnání práce a né za vyplácení sociálních dávek.


Pak se divíme, že v poslední době mnoho recidivistů nepovažuje vězení za řádný trest. Někdy mám pocit, že jim ve vězení musí být líp. Většina současných politiků se snaží a chudé starat, ale výsledkem je ztráta jejich svobody. Stát ztrácí i možnost je trestat za špatné chování, protože jediným trestem je ztráta svobody a o tu své chudé připravují i když se chovali poctivě a slušně.


Jak to chtějí Svobodní změnit. Svobodní chtějí dát chudým maximum svobody, aby měli šanci se ze své chudoby čestně dostat. Získáte-li svobodu, vrátí se vám sebevědomí a dostanete novou chuť pracovat na vylepšení svého sociálního postavení a zlepšení své finanční situace.


Hlavní prostředky které podle mě vedou ke svobodě:
 1. Záporná daň. Jakási obdoba sociální dávky. Každý občan dostane od svého státu něco na živobytí.
 2. Zrušení minimální mzdy. Jakákoliv práce si zaslouží odměnu. I malí výdělek je lepší než nedosažitelný příslib vysokého příjmu.
 3. Svobodná pracovní smlouva. Umožnit práci i jen ústní dohodou, nebo na velmi krátkou dobu. Možnost platit hned po provedení práce, nebo týdně. Prostě tak jak se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.


Všichni, kteří pobíráte sociální dávky, dávky v nezaměstnanosti, všichni, kteří se cítíte utlačováni a odstrkováni společností volte Stranu svobodných občanů, ať vám můžeme pomoct. Nechceme pro vás vězení, chceme svobodu.

9.9.2014 - Karel Kropš