sobota 10. října 2015

Vládnou nám dotační feťáci?

Vládnou nám dotační feťáci?

Svobodný parlament

Mnohá témata mohou občané v referendech rozhodnout sami. Problémem je, aby všichni hlasující dobře pochopili všechny souvislosti, a proto je lepší, aby o věcech rozhodovali volení zástupci. Volených zástupců je menší počet a jejich hlavní prací je studium toho problému, o kterém se bude hlasovat. Velmi se tím zvyšuje pravděpodobnost správného rozhodnutí. Svobodní ale přesto raději ještě navrhují bezpečnostní pojistku proti špatným rozhodnutím v podobě lidového veta a opravného referenda: při zvyšování daní, zadlužování země a při odevzdávání pravomocí do EU a jiných mezinárodních organizací. Svobodní dále podporují referendum jen v těch nejzásadnějších otázkách, jako je vystoupení z EU či nepřijetí Eura.

Ale pozor na drogy a dotace

Dotace jsou něco jiného. Rozhodování o dotacích je podstatně komplikovanější. Dotace jsou jako droga. Drogově závislý člověk často není schopen léčbu zvládnout sám. Často jsou jeho rozhodnutí mylná a nesměřují k léčbě závislosti. Dotační feťáci myslí jen na získání další dávky dotací. Vrcholní činitelé a zastupitelé jsou v současné době velmi často takovými dotačními feťáky nebo pro ně pracují.

Svobodní si vzali nelehký úkol.

Dotace přinášejí peníze a moc. Tato nemoc se rychle šíří i mezi dalšími lidmi, kteří mají vlivné posty a moc. Právě oni často o přidělování dotací rozhodují nebo na takové lidi mají velký vliv.

Parlament a vláda je v současnosti infikována dotačními feťáky, a proto jsou jejich rozhodnutí často nelogická a tudíž pro lid, který je volil, nevýhodná. Nehlasují ve prospěch občanů České republiky, ale často hlasují ve prospěch dotací.

Srovnání závislostí:

Dotační závislost přináší požitek z vlastnictví peněz. Velmi často závislost přiměje postiženého k porušení zákona a tím se závislý stane objektem vydírání ze strany dotačních mafií. Dotační mafie ho nadále nutí podílet se na dotačních podvodech a odměňuje ho většími penězi.

Drogová (tvrdé drogy) závislost přináší požitek v podobě psychické eufórie. Závislost nutí člověka shánět peníze na drogy a tím často dojde k porušení zákona. Tím se může člověk stát objektem vydírání ze strany drogového nebo kriminálního podsvětí.

Závislost na alkoholu, lehkých drogách, cigaretách, hazardních hrách, sexu, počítačových hrách, čokoládě, sladkostech, práci a mnoha dalších věcech často přináší starosti jak získat na svoje potřeby (drobné závislosti) peníze nebo jak dostat příležitost svoji touhu po své závislosti uspokojit. Tyto závislosti jsou běžnou součástí našich životů a všeobecně by neměly být považovány za problém řešený ze strany státu, ale naopak ze strany rodiny.

Nebezpečné závislosti

Proti dotační závislosti a závislosti na tvrdých drogách by se mělo bojovat. Tento boj je složitý, protože obě dvě závislosti aktivují mocenské a kriminální podsvětí. Jejich zástupci se snaží infiltrovat policii, volené i nevolené zástupce státu. U dotační závislosti je navíc velmi silná lobby EU. Na úrovni EU je dotační závislost používána jako velmi silný mocenský nástroj na ovládnutí celých států nebo velkých firem.

Dotacemi infikovaní politici.

I rozhodnutí, která by vzdělaní a moudří volení zastupitelé udělali správně, tak pokud propadli dotační závislosti, jejich rozhodnutí sledují jen jediný cíl. Dostat se k jejich droze, dostat se k dotacím. Potom dochází k schválení nepochopitelných zákonů, které problém jen zhoršují. Je to stejné, jako chtít po drogově závislém, aby dělal správná a chytrá rozhodnutí. Je úplně jedno, jaké kdy měl vzdělání, jaké kdy měl zkušenosti. Propadnutí chemickým nebo dotačním drogám má stejný efekt, totálně zastře jejich mysl. Vidí jen, jak se dostat ke své droze, k dotaci.

Firmy napadené dotacemi.

Firmy nakažené dotační závislostí se již nesnaží tvořit nějakou hodnotu. Jejich jedinou snahou je získat další dotaci. Všechny ostatní činnosti v těchto firmách jsou této snaze podřízeny. Firma musí brát dotace, aby nebyla poražena konkurencí, která dotace také pobírá. Firma která bere dotace musí poslouchat podmínky dané dotačními programy. Například musí předávat státu a jejich korumpovaným úředníkům mnoho cenných statistických dat. Firma která bere dotace nemůže protestovat proti tomuto zvrhlému systému. Chce-li přežít, musí tento dotační systém podporovat. Velké dotované firmy jsou líhní dotačních feťáků, které posílají do politiky.

Jak léčit dotační závislost?

Proti dotační droze lze nejsnáze bojovat výměnou čelních představitelů za nové, dotacemi nenapadené. Představitelé, kteří si toto obrovské dotační nebezpečí uvědomují, mohou mít šanci mu odolat. Propadnout této dotační droze je velmi snadné, velmi návykové a často na první pohled dlouho skryté svému okolí. Navíc členství v EU přímo vnucuje státním představitelům, aby si lízli dotačního lízátka, aby okusili jeho moc. V momentě, kdy dotační droze propadnou, EU z nich udělá distributory této drogy do jejich země.

po zvolení do parlamentu

Odříznout vládní představitele a firmy od dotační závislosti bude po zvolení ten nejtěžší úkol, který si na sebe Svobodní berou. Dotační feťáky a dotačně závislé firmy bude těžké oddělit od jejich drogy. Bude to znamenat mnoho emocí a násilného vzdoru. Navíc v případě dotační závislosti bude velký odpor zespoda (dotované firmy), seshora (EU) a z řad vysokých úředníků a politiků. Bude to nelehký a dlouhý boj. Mnozí nebudou zvládat svůj dotační absťák.

Vystoupení z EU by mohlo být významným krokem správným směrem v tomto nerovném boji.


Příští volby = Svobodní do krajů a do parlamentu.

Karel Kropš - Svobodní Jihočeský kraj

neděle 9. srpna 2015

Semafory jen se zelenou prostě neexistují

Semafory jen se zelenou prostě neexistují

V našem městě stále probíhají diskuse k projektu SmartCity Písek a sice o tom, zda bude lépe řídit dopravu.

Hlavním nástrojem na řízení dopravy ve městě jsou podle mne semafory.

Písek ve své podstatě již Smart městem je. Vždyť semafory splňují přesně to co mají.

Tam kde to dává smysl, například na Kollárově ulici, se starají o hladký průjezd svým načasováním. Ve městě je toto označováno jako “zelená vlna” (barevně rovněž odlišeno zeleně).

Tam kde to dává smysl reagují na konkrétní auta čekající na průjezd a tím zajišťují co nejlepší průjezdnost městskými částmi, kde nelze určit nějaký hlavní tah (označeno oranžově). Provoz je zde nepředvídatelný ve všech směrech.

Semafory v Písku jsou rovněž předpřipravené na možnost dálkového ovládání pro průjezd sanitek a hasičů. To se však ukázalo jako neefektivní, zbytečně drahé a nepřineslo by to při vzniklé dopravní situaci nijak lepší průjezdnost. Proto tato technologie zůstala pouze připravena k doplnění.

Semafory v Písku a SmartCity

Ptám se, zda jde v Písku ještě zlepšit průjezdnost za pomoci chytřejšího řízení semaforů dle projektu SmartCity? Myslím, že nepatrně ano. Ale musel by systém dopředu vědět kam které auto pojede. Musel by rovněž rozpoznávat SPZ, nebo osoby a pamatovat kam kdo kdy jezdí. Kdy jede například pan Novák domů a zase kdy a kam do práce. Musel by vědět, že v neděli jede do marketu a ve středu večer pojede k milence.

Pak ano SmartCity mu naplánuje cestu a připraví semafory na co nejhladší průjezd.

Pokud SmartCity nezíská takovýto přehled o lidech a jejich pravidelných trasách a chování, nebude schopen řídit semafory lépe než dnes.

Takový systém bude velmi drahý a bude nás sledovat na každém kroku.

Potřebují semafory v Písku SmartCity?

Příliš situaci nezlepší, protože semafory jen se zelenou prostě neexistují. SmarCity Písek pravděpodobně jen draze postaví totéž co dnes již máme. Z toho plyne: Děkuji nechci.

Karel Kropš - svobodní Písek

pátek 17. července 2015

Písku všichni závidí rušné náměstí, ale bude živé i bez lidí?

Písku všichni závidí rušné náměstí, ale bude živé i bez lidí?

Písek má rušné náměstí díky příchozím,ale i lidem, kteří přijíždějí auty. K náměstí přiléhá mnoho klidných oblastí, převážně pěších zón.
Tento smíšený pohyb automobilů a chodců, který zaručuje obslužnost obchůdků a úřadů a dělá dojem pulsujícího centra někomu vadí?. Radní se dohodli, že je potřeba náměstí zklidnit a tím i vylidnit.

žlutá: oblasti pro pěší, oranžová: parkování.

Město Písek se chystá na rekonstrukci Velkého náměstí. Ale proč?
Neznám důvod, pro který by byla rekonstrukce nutná. Většina měst spojuje rekonstrukci náměstí s nutnosti výměny inženýrských sítí. Radní pravděpodobně chtějí revitalizovat design. Aby zde bylo víc zeleně a náměstí bylo hezčí.

Město se chystá nechat zpracovat návrhy s požadavkem na více zeleně a zklidnění dopravy a tím i snížení počtu parkovacích míst.

  Proč ne?
 1. Město má v blízkém okolí velké množství zeleně, které je navíc vhodně umístěno u řeky.
 2. Proč umisťovat na náměstí umělé překážky v podobě vyvýšených obrubníků, kašny, nebo sloupů? Proč sázet stromy na prostranství vhodném k pořádání kulturních akcí? Podstatně praktičtější je velká rovná plocha rozdělená jen jemnými předěly. Nebrání plnému využití prostoru pro společenské akce. Zbavíme se tím velmi atraktivního a praktického místa k pořádání akcí.
 3. Zklidnění centra a tím i přilehlých pěších zón by určitě nemělo být cílem. Čilý ruch ve městě přispívá k prosperitě města.
 4. Mnoho měst již negativní zkušenost se zklidněním centra získalo. Mizí obchodníci i lidé. Ruch se přesouvá na okraj a tržby do nadnárodních obchodních společností.

Písek je v mém pohledu unikátní. Povedlo se zde skloubit velké množství míst vhodných pro chodce a zároveň je relativně dobře dostupné autem. I když pro turistu bez navigace, velmi složité na orientaci. To z centra Písku dělá jedno z nejživějších měst podobné velikosti. Necitlivý zásah v podobě zklidnění dopravy v centru, by na tento skvěle vyvážený stav mohl mít fatální následky.
Najde někdo důvody, proč se nás radní tak vehementně snaží vyhnat z centra?
Já myslel, že radní jsou zde, aby občanům sloužili a ne aby je učili jak se mají chovat. Říkají, že lidé mají na náměstí chodit pouze na procházku? Anebo si žebříky a sekačky, knížky či boty, mají táhnout domů pěšky nebo na kole?
Lidé toto omezení nebudou akceptovat, pojedou jinam nebo do marketu za město. Obchodníci v centru zkrachují. Prý budeme mít krásné náměstí, ale jen pro tu trochu turistů. Občané města budou žít a obchodovat na jeho okrajích, nebo jezdit úplně jinam. Stavíme Písek pro sebe, nebo pro pro těch pár turistů?

Nebo se mýlím a revitalizace má nějaký jiný hlubší účel a změna designu je jen vedlejší produkt?

sobota 18. dubna 2015

Nové nákupní centrum - Písek

Nové nákupní centrum

...Ludmila Kálalová dne 1.4.2015 v týdeníku Písecké postřehy 13/2015 zveřejnila svůj názor “Potřebuje Písek nové nákupní centrum?”, který mě přinutil k reakci. Standardně nerad jen kritizuji, raději hledám pozitiva.

odst.1.: Tvrdíte, že nové nákupní centrum nepotřebujeme, prý podobných podniků je dost. Nerozumím tomu, že dokážete určit, jaký počet obchodů je pro lidi tak akorát. Jediný, kdo to dokáže přibližně určit, je trh. Vznikne-li moc obchodů, některé zkrachují, vznikne-li obchodů málo, budou drahé a produkovat majiteli velký zisk. Toho si všimne jejich konkurence a otevře obchod nový, tím nabídku vyváží, nebo to přežene a některý z obchodů, ten nejhorší, bude muset zavřít. Tímto způsobem trh hlídá, aby byla nabídka co nejširší pro zákazníky, obchodník neměl nepřirozeně velký zisk a aby prohráli ti nejméně schopní. Trh přímo potřebuje neustálé vznikání a zanikání obchodů. Tak je to pro nás zákazníky nejlepší.

odst.2.: Tvrdíte, že jde o záplavami ohroženou oblast a mrzí Vás, že město nemůže požadovat vybudování protipovodňové hráze. Riziko stavby v povodňové zóně je spíš záležitost majitelů a pojišťoven. Oni na sebe berou riziko, a je tudíž na nich, aby si spočítali, jestli je riziko vyváženo jejich ziskem. Že jim město nemůže přikázat stavbu protipovodňové hráze, je správně, že město doporučí tuto stavbu, je také v pořádku, ale musí se jednat o naprosto dobrovolný akt...Je na městu zvážit přínosy a finanční náklady, popřípadě hledat firmy, které by se chtěly na stavbě spolupodílet.

odst.3: Zde je vidět, jak si trh postupně řekne, kde se která prodejna uživí, tzn. kde ji zákazníci chtějí. Pokud by se prodejna Julius Meinl dobře uživila, jistě by tam dodnes byla nějaká prodejna potravin. Zákazníci si ale řekli, že potraviny nakoupí jinde. Trh se přizpůsobil. Nelze vyčítat majiteli obchodního domu Luna, že trh ukázal, že jeho objekt má větší cenu, než kterou je schopná vydělat prodejna potravin. Je naprostým nesmyslem, aby tuto rovnováhu někdo narušoval dotacemi, které sebere pomocí daní nám zákazníkům a pak je předá například Jednotě, aby otevřela prodejnu na místě, kde ji zákazníci zas tolik nechtěli. Dotace je, když nám někdo na daních sebere peníze a pak se za nás snaží určit, která firma má přežít a pomůže ji za naše peníze udržet. Tím ale zas ubližuje firmám, které se byly schopny zákazníkům přizpůsobit, a tvoří jim nepřirozenou konkurenci.

odst.4.: Tvrdíte, že je špatně, když si obchodní centrum bude odebírat elektřinu z elektrické sítě, že si ji nebude vyrábět samo a nelze mu to přikázat. Mě coby člověka vzdělaného v oboru elektro zaujala informace, že obchodní centrum by mělo mít svůj vlastní zdroj energie v podobě fotovoltaické elektrárny, a v 5. odstavci naznačuje, že by mohla přispět k přetížení sítě a nastolit black-out. Tyto argumenty vznikají naprostou absencí vzdělání v oboru elektro. Vše zde popisováno je úplný nesmysl. Fotovoltaická elektrárna je jen součástí elektrosoustavy, která často vyrábí proud i v době, kdy ho obchodní centrum nepotřebuje a naopak, když je proud třeba, tak ho zrovna nevyrábí. Podnikání s fotofoltaickým zdrojem opravdu nesouvisí s obchodním centrem a s jeho energetickým zabezpečením rozhodně nemá nic společného.

odst.5.: Hrozbu black-out, která se v poslední době objevuje způsobují právě fotovoltaické a větrné elektrárny a to tím, že elektřina vyrobena v době, kdy jí na daném místě nepotřebujeme přetéká do cizích zemí. Tím přetěžuje a prodražuje přenosovou soustavu. To velmi zdražuje přenos elektrické energie a pokud se nestačí stavět nová elektrická vedení, tak hrozí jejich přetížení a následný výpadek proudu ve velké oblasti tzv. “black-out”. Absence fotovoltaiky na obchodním centru za to opravdu nemůže ba právě naopak mikroskopickou měrou by k němu napomohla.

trh je nejlepší regulátor

Trh je nejlepší regulátor. Nenechte si namluvit opak, těmi, co ať úmyslně, nebo neúmyslně vás připravují o rozhodování.

Není třeba zákazníkům nařizovat, kde a za kolik mají nakupovat, jako není třeba obchodníkům nařizovat kde a za kolik mají prodávat. Jen pokud budou zákazníci i obchodníci svobodní ve svém rozhodnutí, najdousu si sami nejlepší místo a férovou cenu.

Přijetím dotace, nebo jiné regulace ztrácíme tuto rovnováhu.

Reakce vyšla 15. dubna 2015 v týdeníku Písecké postřehy 15/2015

Ludmila Kálalová: Ad: Potřebuje Písek nové nákupní centrum? (PP 16/2015)

Karel Kropš: Ad: Potřebuje Písek nové nákupní centrum? (PP 18/2015)

neděle 15. března 2015

Svobodní vyvažují politické váhy.

Jsme moc radikální? Vyplatí se nás volit?

Libertariánská politická filosofie se může zdát moc radikální. Hodně lidí si nedovede představit, že by najednou všichni za sebe měli nést plnou zodpovědnost. Že by se stát o občany nestaral na každém kroku, že by si každý měl myslet, na to, jak si zajistit živobytí, že by se měl částečně podílet na úhradě vzdělávání, jako za investici do sebe a do svích dětí.

Řada lidí na to není připravena. Tuší, že je to správný směr, ale raději by změny jen pozvolné. Spíš by chtěli ze současné levicové smršti jen přibrzdit. Rádi by o kousek větší zodpovědnost za sebe sama a o kousek víc svobody, aby se zas mohli volně nadechnout a třeba začít podnikat, nebo se jen nebát, že za každou věcí, kterou udělají se možná skrývá nějaký zákaz,nebo regulace.

Je bláhové si myslet, že zvolíme-li do parlamentu libertariány (Stranu svobodných občanů), tak se rázem změní všechny zákony a život v této zemi bude obrazem našeho programu. Musely bychom v parlamentu dosáhnout 51% a to se zatím nikomu nepovedlo a asi hned tak nepovede, i když ANO někdo o tom sní.

Problém, je že současné strany a tím i parlament jsou téměř výhradně pro regulace zákazi a snižování zodpovědnosti a snižování možnosti svobodně nakládat se svím životem. Chtějí řídit téměř vše od našeho chování po naše myšlení.

Libertariáni - Svobodní by se chtěli stát proti váhou. Pokud si za protiváhu zvolíte stranu s méně razantními názory na svobodu a odpovědnost člověka, bude tato strana stát jen na půlce vah a váhy se vždy převáží do leva k regulacím a zákazům. Budeme li my Svobodní na konci druhé strany politický vah, máme výrazně větší šanci váhy přiklonit do rovnovážného stavu.

Na jedné straně vah je ČSSD a KSČM. Uprostřed přešlapuje většina současných stran ANO, ODS, TOP 09, KDU-ČSL. Na druhém konci vah by stojí zatím slabí Svobodní.

Jsme pro Vás příliš radikální?

Nevadí, Jsme i pro vás skvělou volbou, která pomůže vyvážit politiku a vrátit ji do rovnovážného stavu.

Pokud se bojíte volit radikální názory na svobodu, Zvolíte politické strany ve středu, kteří bohužel na vyvážení politiky mají jen pra malí vliv. Výsledkem je výhra těch, kteří vás chtějí ovládat a řídit každý váš krok, každou vaši myšlenku.

politické vahy

čtvrtek 5. února 2015

Úředník - náš podnikatel

Úředník, náš podnikatel

Tato zpráva vznikla jako reakce na dvě informace.

 1. 28.1.2015 na www.novinky.cz byl pohaněn jeden podnikatel. Vyráběl 50 balených svačin denně v běžné kuchyni malého bytu.
 2. jsem dostal do schránky městský zpravodaj plný reklam na podnikající Městské služby Písek.

Je až k nevíře, kam jsme se to dostali. Zatímco si stát, potažmo město, vesele podniká za peníze daňových poplatníků bez jakéhokoli podnikatelského rizika a otiskuje si reklamy v městském zpravodaji, je člověk, který se snaží sám uživit a nebýt závislý na štědrém sociálním systému, veřejně pranýřován za tu “nehoráznou drzost“, že připraví svačinu v kuchyni v běžném malém bytě. “Nesmírně nás ohrožuje! Nedodržuje hned několik z desetitisíců předpisů, které nám stát nachystal!“

Nesmírně mně vadí, že podnikání je v našem státě považováno za něco špatného. Stále častěji se setkávám s tím, že lidé schvalují, aby jim stát nejprve sebral peníze (daně) a potom za ně jeho úředníci podnikají.

Městské služby Písek, plně vlastněné městem, provozují pohřební službu, na jejíž chod ostražitě dohlíží syn ředitele těchto služeb. Pro jistotu dostal do správy i místní hřbitov, aby měl navrch nad místní konkurencí. Dále provozují masáže, saunu s občerstvením, posilovnu s osobním trenérem, komerční provoz tělocvičny, cviky na formování postavy.

Vzniká paradox

Písek se pomalu staví do role podnikatele, který používá městské peníze na podnikání a pomalu likviduje malé podnikatele ve stejném oboru. Vzniká tak paradox. Místní podnikatelé platí vysoké daně, aby za ně stát (město) mohl provozovat zvýhodněnou konkurenci, která je postupně likviduje. Vlastně si tím platí svou likvidaci.

Pokud se náhodou objeví někdo, kdo chce rozjet nové podnikání, je třeba takového podnikatele veřejně znemožnit, pomluvit, potrestat a zničit. “Jakým právem se snažil živit sám, bez dozoru našeho státu?!“ “Jak si může malý začínající podnikatel dovolit nedodržovat všechny z desetitisíců předpisů, které stát vydává takovou rychlostí, že je snad nikdo ani nemá šanci přečíst, natož dodržovat?“

Nelíbí se mi, když člověk, který se chce sám uživit, je likvidován neskutečně velkým počtem předpisů. Za peníze, které zaplatí na pokutách a daních, si město, nebo stát dotují podnikání svých úředníků nebo jejich známých a rodinných příslušníků.

V médiích jsou pak městské společnosti chváleny a podnikatelé pomlouváni. Lidem je vtloukáno do hlav, že za vše špatné může špatně fungující tržní hospodářství a že je třeba ho řádně zregulovat, tzn. „dusit“ podnikatele a za jejich těžce vydělané peníze skrz daně a pokutu financovat podnikající úředníky.

dúležité

Nenuťme podnikatele pomocí vysokých daní si financovat svou likvidaci. Platit daně, aby je podnikající úředník mohl ničit nižší dotovanou cenou.

Recept je jednoduchý - nízké daně

Nízké daně by nechaly peníze podnikatelům, aby mohli zaměstnávat víc zaměstnanců.

Nízké daně by znemožnily úředníkům financovat své podnikatelské záměry.

čtvrtek 29. ledna 2015

Hazard - my a úředníci

Hazard - my a úředníci

Dobrý den, rádi bychom upřesnili náš názor na hazard v Písku. Dne 20.12.2014 jsme na Píseckém světě zveřejnili článek Městský úředník = náš opatrovatel (http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/mestsky-urednik-nas-opatrovatel).

Strhla se velká diskuse o tom, co je svobodné, jestli politici podporují svobodu (základ naší evropské kultury), nebo zda se zákazem hazardu, kouření, pití na veřejnosti, atd. nedopouštíme porušení základní hodnoty, tj. naší svobody.

Záměrem Svobodných není podpora hazardu, ale podpora svobodné vůle lidí a zároveň i odpovědnosti za své jednání.
Je lepší nezabránit jednomu procentu lidí v jejich snaze o sebeubližování pomocí různých závislostí (např. hazard, alkohol), než zabránit všem lidem se svobodně rozhodovat.

Velké množství a složitost zákonů, předpisů a vyhlášek způsobují nemožnost jejich pochopení, dodržování a kontroly.
Je třeba mít co nejméně regulací, aby nám úředníci minimálně zasahovali do našich životů. Úředník v našem pojetí má být služebník, protože stát má existovat, aby sloužil svým občanům, nikoliv abychom my poslouchali stát a nechali si organizovat náš život všudypřítomnými úředníky.

  Základem právního státu je:
 1. Povinnost dodržovat zákony
 2. Neznalost zákona neomlouvá
 3. Presumpce neviny
  Podle nás dnes ani jedno toto pravidlo není dodržováno. Jsme tedy ještě právní stát?
 1. Zákonů je tolik a jsou tak nepřehledné, že není snad nikdo, kdo by alespoň nějaký zákon občas neporušoval.
 2. Zákonů přibývá tak velké množství, že ani soudci a právníci je již nestačí číst a sami se v nich jen velmi těžko orientují. Jak se v nich poté mají vyznat občané?! Neměla by tedy ke každému novému zákonu proběhnout mediální kampaň, aby lidé věděli, co je čeká a na co se mají připravit? To samozřejmě není možné při současném tempu několika tisíců nových a změněných zákonů ročně.
 3. V poslední době jsou v oblibě nová nařízení, kdy musí občané prokazovat svoji nevinu. Zákon, který předpokládá naši vinu a my mu ji musíme vyvracet, odporuje principům právního státu. Těchto zákonů je zatím málo, ale bohužel přibývají. V současnosti jde hlavně o zákony vyžadující přiznání majetku, nebo které chtějí, abychom platili za porušení autorských práv již při koupi prázdných paměťových médií. Například autorský zákon předpokládá, aniž by k tomu byl jakýkoliv důkaz, že např. na paměťové kartě budeme šířit cizí díla, a proto nás raději přinutí platit preventivně i za něco, co jsme neudělali.

Řešením je snížení počtu zákonů a vyhlášek tak, aby se staly jasnými a přehlednými a nebyly si navzájem protichůdné. Každý nově zvolený politik si myslí, že jeho úlohou je vytvářet nové regulace a zákazy. Opak je pravdou. Politici by měli zákony a vyhlášky rušit, zjednodušovat a zpřehledňovat.

Svobodní jsou pro osvobození lidí od nadměrné byrokracie. Prosazujeme rušení zbytečných zákonů a zákazů. Svobodní jsou proti „loupežím podle zákona“, kdy lidé musí platit povinně i za služby, které si nepřejí a neobjednali, např. platby České televizi, autorské poplatky za kopírování a datové nosiče a mnohé další nesmyslné poplatky.