sobota 20. prosince 2014

Městský úředník = náš opatrovatel

Městský úředník = náš opatrovatel

V Písku mají být od 1.1.2015 zakázány provozovny s výherními hracími přístroji a videoloterijními terminály.

Pojďme se tedy podívat, jak to vidíme my.

Úředníci města si začali hrát na takové naše opatrovatele. Budou nás vodit za ručičku a říkat, co je správné, co si máme koupit a co ne. Říkají nám, že hrát na hracích automatech je špatné, hrací automaty jsou pro vás škodlivé. Nechápete to, nechcete nás poslouchat? Vychovávat vás by bylo složité a zdlouhavé. Tak vám je zakážeme.

Co nám zakáží, v jaké oblasti našeho chování nás budou vychovávat příště? Raději to ani nechceme vědět

Měli bychom se bránit

Úředníci nám každou chvíli něco zakazují. Pokaždé se to dotýká menšiny. Ta přece musí ustoupit většině, takže to úředníkům odsouhlasíme, nebo minimálně neprotestujeme. Problém je, že každá regulace se dotýká menší skupiny nás obyvatel města. Nakonec se vždy najde i zákaz, který se bude dotýkat každého z nás, ale to proto, že budeme součástí nějaké menšiny (kuřáci, mladí, chudí, chytří, hloupí, hluční, podnikaví atd.). Nakonec všichni budeme zregulováni, podrobeni, zbaveni svobody.

Tato postupná ztráta svobody je nenápadná, ale hrozivá. Úředníci vás učí poslušnosti. Mají nás za své svěřence, které mají vychovávat, řídit a obírat o daně, aby měli na své platy a své projekty.

Úředník města si myslí, že ubude gamblerů. Že nevzniknou nelegální herny, že lidé nebudou hrát jinde. Úředník si myslí, že snědl všechnu moudrost a že by nás měl tedy řídit, říkat nám, jak se máme chovat, že nesmíme podnikat v herním průmyslu, hrát loterijní hry a utrácet svoje peníze.

Úředník nám nemá právo říkat, co máme a co nemáme dělat. Svobodný člověk (ten, kdo není baven svéprávnosti) má mít právo rozhodnout o svém životě.

Úředník nenabízí pomocnou ruku, nepomáhá s výchovou, jen zakazuje, přikazuje a zbavuje nás možnosti se svobodně rozhodnout.

Myslíme si, že poškození podnikatelé by měli hledat právní nástroje, jak po městě vyžadovat náhradu škod, které město na jejich podnikání způsobilo. Taktéž by hráči na výherních přístrojích měli žádat město o náhradu škody za ztrátu možnosti se bavit, nakládat se svými penězi dle svého uvážení. Zbaveni byli i možnosti prohrát své peníze i možnosti peníze vyhrát.

Úředník nás zbavuje svobody a svobody nás podle smí zbavit pouze soud na základě porušení nějakého zákona.

Město podporující podnikatele

Město má často plno řečí, že bude podporovat podnikání

Tak se pojďme podívat, jak se s podnikateli zachází.

Podnikatel investuje do své provozovny, do její modernizace, údržby a jejího provozu. Často si na investice musel vzít úvěr.

Město přijde a bez ohledu na to, jestli podnikatel dostal šanci na úpravu svého podnikání, provozovnu mu prostě zakáže.

Pokud chce provádět nějakou regulaci, mělo by ji město nebo stát vyhlásit jako závaznou třeba s ročním, raději dvouletým předstihem, aby podnikatelé měli čas na přípravu, popřípadě svoji obhajobu.