sobota 18. dubna 2015

Nové nákupní centrum - Písek

Nové nákupní centrum

...Ludmila Kálalová dne 1.4.2015 v týdeníku Písecké postřehy 13/2015 zveřejnila svůj názor “Potřebuje Písek nové nákupní centrum?”, který mě přinutil k reakci. Standardně nerad jen kritizuji, raději hledám pozitiva.

odst.1.: Tvrdíte, že nové nákupní centrum nepotřebujeme, prý podobných podniků je dost. Nerozumím tomu, že dokážete určit, jaký počet obchodů je pro lidi tak akorát. Jediný, kdo to dokáže přibližně určit, je trh. Vznikne-li moc obchodů, některé zkrachují, vznikne-li obchodů málo, budou drahé a produkovat majiteli velký zisk. Toho si všimne jejich konkurence a otevře obchod nový, tím nabídku vyváží, nebo to přežene a některý z obchodů, ten nejhorší, bude muset zavřít. Tímto způsobem trh hlídá, aby byla nabídka co nejširší pro zákazníky, obchodník neměl nepřirozeně velký zisk a aby prohráli ti nejméně schopní. Trh přímo potřebuje neustálé vznikání a zanikání obchodů. Tak je to pro nás zákazníky nejlepší.

odst.2.: Tvrdíte, že jde o záplavami ohroženou oblast a mrzí Vás, že město nemůže požadovat vybudování protipovodňové hráze. Riziko stavby v povodňové zóně je spíš záležitost majitelů a pojišťoven. Oni na sebe berou riziko, a je tudíž na nich, aby si spočítali, jestli je riziko vyváženo jejich ziskem. Že jim město nemůže přikázat stavbu protipovodňové hráze, je správně, že město doporučí tuto stavbu, je také v pořádku, ale musí se jednat o naprosto dobrovolný akt...Je na městu zvážit přínosy a finanční náklady, popřípadě hledat firmy, které by se chtěly na stavbě spolupodílet.

odst.3: Zde je vidět, jak si trh postupně řekne, kde se která prodejna uživí, tzn. kde ji zákazníci chtějí. Pokud by se prodejna Julius Meinl dobře uživila, jistě by tam dodnes byla nějaká prodejna potravin. Zákazníci si ale řekli, že potraviny nakoupí jinde. Trh se přizpůsobil. Nelze vyčítat majiteli obchodního domu Luna, že trh ukázal, že jeho objekt má větší cenu, než kterou je schopná vydělat prodejna potravin. Je naprostým nesmyslem, aby tuto rovnováhu někdo narušoval dotacemi, které sebere pomocí daní nám zákazníkům a pak je předá například Jednotě, aby otevřela prodejnu na místě, kde ji zákazníci zas tolik nechtěli. Dotace je, když nám někdo na daních sebere peníze a pak se za nás snaží určit, která firma má přežít a pomůže ji za naše peníze udržet. Tím ale zas ubližuje firmám, které se byly schopny zákazníkům přizpůsobit, a tvoří jim nepřirozenou konkurenci.

odst.4.: Tvrdíte, že je špatně, když si obchodní centrum bude odebírat elektřinu z elektrické sítě, že si ji nebude vyrábět samo a nelze mu to přikázat. Mě coby člověka vzdělaného v oboru elektro zaujala informace, že obchodní centrum by mělo mít svůj vlastní zdroj energie v podobě fotovoltaické elektrárny, a v 5. odstavci naznačuje, že by mohla přispět k přetížení sítě a nastolit black-out. Tyto argumenty vznikají naprostou absencí vzdělání v oboru elektro. Vše zde popisováno je úplný nesmysl. Fotovoltaická elektrárna je jen součástí elektrosoustavy, která často vyrábí proud i v době, kdy ho obchodní centrum nepotřebuje a naopak, když je proud třeba, tak ho zrovna nevyrábí. Podnikání s fotofoltaickým zdrojem opravdu nesouvisí s obchodním centrem a s jeho energetickým zabezpečením rozhodně nemá nic společného.

odst.5.: Hrozbu black-out, která se v poslední době objevuje způsobují právě fotovoltaické a větrné elektrárny a to tím, že elektřina vyrobena v době, kdy jí na daném místě nepotřebujeme přetéká do cizích zemí. Tím přetěžuje a prodražuje přenosovou soustavu. To velmi zdražuje přenos elektrické energie a pokud se nestačí stavět nová elektrická vedení, tak hrozí jejich přetížení a následný výpadek proudu ve velké oblasti tzv. “black-out”. Absence fotovoltaiky na obchodním centru za to opravdu nemůže ba právě naopak mikroskopickou měrou by k němu napomohla.

trh je nejlepší regulátor

Trh je nejlepší regulátor. Nenechte si namluvit opak, těmi, co ať úmyslně, nebo neúmyslně vás připravují o rozhodování.

Není třeba zákazníkům nařizovat, kde a za kolik mají nakupovat, jako není třeba obchodníkům nařizovat kde a za kolik mají prodávat. Jen pokud budou zákazníci i obchodníci svobodní ve svém rozhodnutí, najdousu si sami nejlepší místo a férovou cenu.

Přijetím dotace, nebo jiné regulace ztrácíme tuto rovnováhu.

Reakce vyšla 15. dubna 2015 v týdeníku Písecké postřehy 15/2015

Ludmila Kálalová: Ad: Potřebuje Písek nové nákupní centrum? (PP 16/2015)

Karel Kropš: Ad: Potřebuje Písek nové nákupní centrum? (PP 18/2015)