Stát

Struktura státu
Zastupitelská liberální demokracie

Rád bych Vám představil můj pohled na strukturu státu. Snažil jsem se o maximální jednoduchost, doufám, že pak i lépe pochopíte moje ostatní názory a pohledy na politiku.

Jsem přesvědčen že:

Parlament je lidem zvolený zástupce, představitel lidu a vykonavatel jejich vůle Stát je struktura, kterou si lidé najímají, aby plnila jejich přání a potřeby tj. poskytoval podporu pro vzdělávání, zajišťoval bezpečnost, hlídal dodržování pravidel, zajistil měnu pro fungování trhu, dojednal mezinárodní dohody.

Stát nemá sám vymýšlet pravidla a zákazy, které si lid neobjednal (nebyl definován ve volebním programu zvoleného zástupce, nebo neodpovídá jeho hlavní myšlence). Stát nesmí být diktátorem. Stát není firma, jíž jsme zaměstnanci, stát je souhrn tří servisních firem a my jsme skrz parlament objednavateli služeb. Stát má pouze zajistit objednané služby. Nemá nám co nakazovat. My si chceme žít svůj svobodný život, jen aby nebyl chaos, tak si některé služby objednáváme. Vztah zákazník <=> poskytovatel služby.

  Stát by měl dodržovat pár základní a morálních pravidel.
 • svoboda jednotlivce je jednou z hlavních hodnot
 • nedotknutelný soukromý majetek
 • zákony musí být jasné, jednoduché a na první pohled odpovídat zvyklostem a historickým tradicím obyvatelstva, aby se v něm občané, ale dnes i soudci vyznali
 • zákony musí být kontrolovatelné a vymahatelné, jinak postrádají smysl
 • menšina se musí částečně podřídit většině
 • většina nesmí utlačovat a nadměrně omezovat menšinu
 • podpora vzdělanosti
 • většinu své výkonné moci svěřit na nejnižší územně správní celky například města a obce
 • udržovat a rozvíjet infrastrukturu např. dopravní cesty, úřady
 • podporovat funkční zdravotnický systém
 • stát musí být schopen zajistit základní služby (sociální zabezpečení) pro tu část obyvatel, která není sama schopna (vlastním, nebo cizím zaviněním) se o sebe sama dostatečně postarat a tím většinové obyvatelstvo chránit před nárůstem kriminality
 • zajistit bezpečnost vnější i vnitřní
 • prosazovat konkurenční prostředí všude, kde to jen trochu jde

Daně jsou poplatek za námi objednané služby. Nesmí si je určovat sama servisní organizace. Musí je určovat námi zvolení zástupci. Nízké daně, málo objednaných služeb. Vysoké daně hodně služeb.

Stát nás nesmí okrádat tím, že se dlouhodobě zadluží (vykoná víc služeb, než jsme si objednali a zaplatili), a pak po nás tento dluh chce zaplatit. Takovou servisní organizaci je třeba okamžitě vyměnit a potrestat, minimálně ztrátou platu, protože nevykonala řádně objednanou službu.

Všeobecně je prokázáno, že nižší daně, méně regulace = větší svoboda, výkonnější ekonomika a spokojenost obyvatel.

Parlament byl námi zvolen a je povinen za obyvatele rozhodovat. Neměl by mít možnost se této zodpovědnosti vzdát a svěřit rozhodování referendem do rukou obyvatel, respektive do rukou médií, a tím i do rukou vlivných a bohatých skupin, které si média koupí.

Pokud svěří rozhodnutí lidem, tak musí riskovat rozpuštění sněmovny při zamítavém stanovisku (obdoba lidového veta vyvolané parlamentem).

Nejsou-li námi zvolení zástupci schopni dodržet svým slibům, měl by být možnost použít, podle mého názoru, jediný vhodný prvek přímé demokracie, a to lidové veto a tím rozpustit parlament a vyvolat nové volby.

Výzva pro obyvatele státu

Zvolte si pečlivě své zástupce ve volbách - aby vaše objednávka služeb (volební program voleného zástupce, nebo politické strany) odpovídala Vašim představám o Vašem životě. Pokud Váš zástupce nedodržuje slib (volební program), použijte lidové veto a tím svrhněte parlament.

Volby jsou jediné opravdové místo, kde si určujete, kdo a jak o vás bude rozkazovat, bude vás kontrolovat, trestat a určovat daně.

Pokud je vám jedno, jaká jsou pravidla pro váš život, nebo
nedokážete posoudit kdo vás bude lépe zastupovat, pak k volbám nechoďte a nechte to na těch, kteří o tom přemýšlejí. Chybná volba je horší než žádná volba.

Stát se skládá z

 1. státní obyvatelé - lidé vlastnící občanství státu
 2. státní území
 3. státní moc
  1. moc zákonodárná
   • Parlament je lidem zvolený zástupce, představitel lidu a vykonavatel jejich vůle
    • Poslanecká sněmovna řídí (jmenuje, odvolává a kontroluje její představitele) státní servisní organizace (vláda,soudy, národní banka)
    • Senát je jakýsi kontrolní výbor dohlížející na poslaneckou sněmovnu
  2. moc výkonná
   • Vláda - státní servisní organizace
   • Územně správní celky - státní servisní organizace starající se o obce města a kraje
   • Prezident - další část státní výkonné moci
   • Národní banka - státní servisní organizace
  3. moc soudní
   • Ústavní soud - část státní moci dohlížející na dodržování základního zákona, ústavy a na dodržování pravidel při jeho modifikaci.
   • Soudy - státní servisní organizace

Vysvětlení dalších pojmů

 • liberalizmus - svoboda je prioritní politická hodnota
 • konzervativismus - otevřená tendence bránit se (rychlým) změnám a podporovat tradiční normy
 • socializmus - systém založený na společném vlastnictví
 • přímá demokracie - rozhoduje lid pomocí referenda
  • Lidové veto (ratifikační referendum) – umožňuje lidu zamítnutí zákona a tím zpravidla i svrženi parlamentu.
 • zastupitelská demokracie - rozhodují lidmi zvolení zástupci.

Žádné komentáře:

Okomentovat